TAG

Wykonywanie dostępu działania ratownicze

Skrypt do szkolenia z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji, 2019, KG PSP

Skrypt do szkolenia z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji, 2019, KG PSP

„Techniki wyważania drzwi – wykorzystanie halligana”, prezentacja, Rafał Podlasiński, 2020

"Techniki wyważania drzwi - wykorzystanie halligana", prezentacja, Rafał Podlasiński, 2020 wersja .pptx (prezentacja) pod przyciskiem "Otwórz" wersja .PDF Spis treści prezentacji "Techniki wyważania drzwi". historia budowa, nazewnictwo wpływ kształtu łopatki na pracę...